16 Channel DVR

9 Item(s)

 • SRD-1694

  SRD-1694 »

  16CH 1080p Analog HD DVR
 • SRD-1685

  SRD-1685 »

  16CH 1080p Analog HD DVR
 • SRD-1684

  SRD-1684 »

  16CH 1080p Analog HD DVR
 • SRD-1680D

  SRD-1680D »

  16CH HD-SDI Hybrid Digital Video Recorder
 • SRD-1676D

  SRD-1676D »

  16CH 1280H Real-time Coaxial DVR
 • SRD-1656D

  SRD-1656D »

  16CH CIF 1280H Real-time DVR
 • SRD-1642

  SRD-1642 »

  16CH/8CH 960H Real-time Compact Design Coaxial DVR
 • HRD-1642

  HRD-1642 »

  16CH 4M Analog HD DVR
 • HRD-1641

  HRD-1641 »

  16CH 4M Analog HD DVR